U.T.C / UTKC_T_WUTK - Nyheter, aktiviteter >>>
http://worlduniversitycenter.net/SV.html


INTERNATIONELL MUSIK- OCH DANS AKADEMI
>>
>>

Fakulteten för Musik och Dans: - startades hösten 1995 som en svensk-transsylvansk avdelning inom Akademia ITEK-’2001’, med utbildningsverksamheter både i Transsylvanien och i Sverige.
Musik & DansAkademien är en självständig avdelning/fakultet inom Världsuniversitetet med både teoretiska och praktiska musikaliska och koreografiska inriktningar, och harmoniskt integreras med Wärldsuniversitetets ledar-visdoms-vetenskaper där stor vikt kommer att läggas (inom alla ämnesområden) på den holistiska musik- och danskreativiteten - totalkreativiteten.

Musik- och Danssektioner:
Wärlds Universell Musik- och Dansvetenskap (inkl. MusikEpistemologi)
• Musikaliska-, Koreografiska Utvecklingsläror och Pedagogik
• Musik- och Dans Skapande, Kreativitet och Interpretering

Några väljbara inriktningar, linjer, ämnen:
Tillämpad Universell Musikologi- och Koreologi: med flera teoretiska och praktiska specialämnen.

Etnomusikologi och Etnokoreologi: med flera teoretiska-praktiska ämnesinriktningar.

Regional Etnomusikologi och Etnokoreologi: - den transsylvanska mångkulturella improvisatoriska musik- och danskulturen. (Klicka här för att få se en tabell om den transsylvanska solistiska s k 'legényes' mansdansens 'pont'konstruktioner, [av ABF]).

Danshusvetenskap: med teoretiska och praktiska dans- och musikfolkloristiska ämnen, inklusive in- och utlärningsmetodik, ledarskap, forskning m.m.

Folkmusik och Folkdans(linjer): med;
- vokal, intrumental och koreografisk inriktning, individuell och i ensemble form (på olika nivåer). (I samarbete med 'VENYIGE'- Ensembeln & Akademien i Transylvanien >>)

Musik- och danskultur-kreativitetsutveckling (- och utövning) på olika nivåer och inriktningar för alla intresserade.

Totalkreativitetsutveckling: - med tillämpade etnomusikologiska och koreologiska inriktningar för blivande eller etablerade: musiker, dansare, musik- och danspedagoger/instruktörer, musik- och danslärare, kördirigenter, vokalt och instrumentalt verksamma artister, kompositörer, etnomusikologer m.m. Olika utbildningslinjer kan bildas inom dessa inriktningar.

Musik, Dans och Hälsa: helhetshälsoharmonisering med/i hälsomässigt tillämpad musik och dans, musicerande och dansande.

Helhetsutveckling/Harmonisering: - med tillämpad totaletnokulturologisk inriktning med fokusering på: livsvetenskap/filosofi, personlig resursutveckling, kreativitets- och medvetandehöjning samt musikalisk och koreografisk kulturkreativitetstillämpning m.m.

Obs. Alla de ovannämnda ämnena, linjerna och/eller kurserna kan förekomma i olika mer eller mindre komplexa - gränsöverskridande - kombinationer och sammansättningar.
En del av kurserna på vissa utvecklings- och kunskapsnivåer och plattformar kan ske på Wärlds Universitetets olika både svenska och utländska (UTKC_T_WUTK: I.T'E.K,-TEKIA & W.U.T.E.C.S.) avdelningar eller i samråd och samarbete med andra - både privata och statliga institut, skolor, högskolor, akademier och universitet m.m.


OBS. Wärlds Universitets Musik- och Dans Akademi ger unika möjligheter till sina studerande genom tillämpning av Wärldsuniversitetets ledar-visdoms-vetenskaper inom den musikaliska bildnings- och utvecklingsprocessen, - ledarvetenskaper sk 'worlduniversity-sciences', i vilkas skapande- och utvecklingsprocess är det faktist de musikaliska och koreografiska helhetsutvecklingsmetoderna som haft den ledande rollen...
Så, vid denna musik- och dansakademien har den enskilde studerande möjligheten att välja den totalvisdoms-vetenskapliga vägen och på ett förenat sätt förvärva både de universellt högsta musik- och dansvetenskapliga kunskaperna och dem skapande- och kreativitetsfärdigheterna, och på så sätt kunna förstå och tillämpa dem i ett totalkulturevolutionistiskt perspektiv...
        Du - som på något sätt är anknyten till denna akademin - kommer att förstå om vad musiken och dansen egentligen är, musikens och dansens ur_ursprung och dessas ursprungliga mening, viktiga roll och nytta i människans, i samhällets, i andra levande väsens / varelsers och deras miljös samt i det hela multiuniversums ständiga regenererings- och utvecklingsprocess. Dessutom ska Du också kunna lära dig musik- och dansskapandets essens och kunna skapa och tillämpa musik och/eller dans - i alla deras möjliga former - på ett holistiskt hälsoharmoniserings- och samhällsutvecklingsfrämjande sätt, m.m, - och inte minst utveckla ett multidimentionellt medvetande, med musiken och/eller dansen i fokus - inklusive i dessas kvalitativa utvecklingsprocess.
OM U.T.C / UTKC & VärldsUniversitätsCentrats ledarvetenskaper,
fakulteter, mm.

Klicka här för att få veta lite om vad kultur, evolution, kreativitet, integration, mm. är? - i ett bredare sammanhang
UTKC_T_WUTK - Nyheter, aktiviteter

 

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".

 

 
Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © UTKC_T_WUTK: Akademia Etnokultura-Transylvania © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.