<< C.T.D_T_WUTC: © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET...>>ACADEMIA MONDIALÄ DE MUZICÃ SI DANS, AMD

Academia de Muzicã si Dans a fost înfiintatâ ca o sectie al Academiei ITEK'2001', în cadrul fundatiei Academia-ETHNOCULTURA-Transylvania, ROMÃNIA, si a început activitatea în toamna anului 1995, în Transilvania, (cu centrul în Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita), cît si în Suedia (cu centrul în Lund).
Din anul 1999 academia funtioneazã mai mult în formã virtualã ca o facultate în cadrul W.U.T.E.C.S.

Academia Mondialã de Muzicã si Dans are urmãtoarele facultãti principale:
• Muzicologie si Choreologie
• Dezvoltare Integralã si Pedagogie
• Creatie-, Creativitate si Interpretare
• Folclor musical si coreografic

Sectii, prgrame, linii si materii generale:
Muzicologie- si coreologie universalã aplicatã: cu diferite subiecte/discipline de specialitate...
Dezvoltarea creativitãtii muzicale (vocale, instrumentale) si coreografice; pe diferite nivele si în diferite combinatii si specializãri.
Dezvoltarea quantcreativitãtii muzicale si coreografice în toate domeniile de specialitate. (Necesitã cunostinte quanthumanistice si/sau total[ethno]culturologice).
Dezvoltare holisticå aplicatå: studierea, însusirea si aplicarea învåtåturilor si a cunostintelor totalogice, universologice, quant-humanistice si totaletnoculturologice cu focusare pe dezvoltarea resurselor personale, ridicarea nivelului individual de creativitate si de constiintå, în combinatie cu creativitatea muzicalã-coreograficã aplicatã.
Muzica, Dansul si Sãnãtatea: armonizarea si mentinerea sãnãtãtii holistice printr-o aplicare adecvatã a muzicii si dansului.
Etnomuzicologie och etnocoreologie aplicatã: include diferite discipline de specialitate...
Programe si linii de folclor muzical (vocal-instrumental) si coreografic (atît individual cãt si în formã de ansamblu).
Etnomuzicologie si coreologie regionalã: muzica- si dansul din multiculturala Transilvanie.
'Dans-house Science'/ 'Casei-dansului-popular': cu diferite discipline etnomuzicologice- si coreologice aplicate, inclusiv metodicã de predare, si de cercetare si de conducere.

Consultare si îndrumare: privind dezvoltarea si ridicarea nivelului cultural-artistic, educational si stiintific al studiilor precedente efectuate la alte scoli superioare de muzicå si de dans în vederea completårii studiilor si obtinerii unei diplome în cadrul Academiei-Itek'2001' sau W.U.T.E.C.S.

(
!) Ca discipline: pot fi folosite toate disciplinele de specialitate în domeniul muzici si al dansului, si paralel sau/si împreunã cu acestea 'worlduniversity-sciences' sus amintite în mãsura interesului, scopului si nivelului de dezvoltare al studentului.
(
! Mai mult despre 'leading visdom-sciences' al C.T.D_T_WorlduniversityCenter în limba englezã >> 1; 2; 3;) >>

(
!) Studentii Academiei Mondiale de Muzicã si Dans (AMD) au acces la arhiva de folclor muzical si coreografic a I.T'E.K & Academia ITEK-'2001' pentru diferite scopuri educationale, stiintifice si cultural artistice.

(!) Pentru informatii suplimentare despre AMD puteti vizita si pagina în limba englezâ >>


Click aici pentru a contacta AMD_C.T.D_T_WUTC si/sau pentru
Formularul de înscriere
>>
>>


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |


Copyright © 1994/95 - 2021 C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.