C.T.D - World Universal Center Of Total Development &
Tellusian World University Center of Totaluniversal Culture, T_W.U.T.C
AKADEMIA ETHNOKULTURA TRANSYLVANICA, EKTA
<<< C.T.D_T_WUTC © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET © EKTA.html


@@@@@@


Az ETNOKULTÚRA Alapítvány ("Fundatia Etnocultura") - egy kulturális és tudományos jellegû létesítmény, mely 1994-ben jegyeztetett be Székelyudvarhelyen (Hargita megye), a Magyarandrásfalvi születésû Fodor Béla Adalbert (jelelnleg svéd állampolgár) által. (BJ/94 doszár; [cod fiscal 7725731]). Az alapítvány eredetileg bejegyzett székhelye a Szentábrahám /Avramesti községi Magyarandrásfalva / Andreeni.
(MagyarAndrásfalva Facbook oldala:
> > MagyarAndrasfalva >> ).


(Pálffy_Zöldy) FODOR KÚRIA. Magyarandrásfalva, Az Etnokultúra Alapítvány székhelye
A Magyarandrásfalvi Etnokultúra Alapítvány egyik jövôbeli tevékenységi helye - épülete.

Az alapítvány célkitûzése - az erdélyi ember és társadalom kultúrális-, oktatási és tudományos jellegû megsegítése - etnokultúrális összpontúsággal.
Az alapítvány ezen céljának a megvalósítása érdekében kezdeményez és szervez külömbözô kultúrális-, oktatási és tudományos jellegû rendezvényeket; - a kulturális hagyományápolás, az etnikai kultúrák közötti hídak építése, a kulturális blokálódások megelõzése és feloldása, a többetnikai kulturális harmonizálódás megsegítése, a kulturális értékek kutatása, újraélesztése és újraalkotása, valamint terjesztése céljából.
Az alapítvány céljkitûzéseihez tartozik különféle kulturális-, oktatási és tudományos létesítményeknek a kezdeményezése és létrehozása.
Az alapítvány a fentemlített tevékenységi területein együttmûködik mind állami, mind magán/független intézetekkel, szervezetekkel, vállatokkal, valamint személyekkel.

Az Etnokultúra Alapítvány 1995 tavaszán bejegyeztetett az u.n. "Internationella Institutet för Tillämpad Total - Etno - Kultur, I.T'E.K"/ 'Az Egyetemes - Népi - Kultúra Nemzetközi Intézete ('ITEK') és az Akademia ITEK'2001' / Internationell Akademi för Total*Etno*Kulturologi, TEKIA / 'Egyetemes-Kultúrtudományi Akadémia'-i létesítményekkel együtt a svédországi Lundban, (bejegyz.sz.: 845002-7274/95), mint a nemzetközi akadémiai komplexum romániai (Erdélyi, Székelyföldi, Udvarhelyszéki) önálló részlegeként.
•1995 ôszén jöttek létre az I.T'E.K-, TEKIA mind svédországi, mind erdélyi egyetemes-kultúrtudományi elsô akadémiai részlegei, mely Erdélyben a Székelyudvarhelyi Népzene- és Néptánc Akadémia létrehozásában és annak igen nagysikerû beindulásában valósult meg. (Az akadémia több mint 75 tanulóval indult, székhelye a székelyudvarhelyi Mûvelôdési Ház volt.)


Elôzmények: - az Egyetemes-Kultúrtudományi akadémiai komplexum (az F.T.K_T_WUTC: ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.), az ITEK-Egyetem-Központ és ezen belûl az erdélyi ETNOKULTÚRA akadémiai-alapítvány kialakulási és fejlesztési folyamata szoros kapcsolatban áll az erdélyi és ezen belûl az abban igen fontos szerepet játszó székelyudvarhelyi VEGYIGE-Táncház-Mozgalommal és a 'VENYIGE' Népzene- és Néptánc Együttessel, annak létrehozási és kiteljesedési folyamatával, mely egy gazdag tevékenység- és tapasztalatteli idôszakot ölel fel, többszáz- és ezer többetnikumú erdélyi és környéki, de különösen székelyföldi ember kulturális közremûködésével. Ez a folyamat nagyban hozzájárúlt az ITEK-EGYETEM-KÖZPONT szellemi-eszményi alapjainak a kikisérletezésében és formai-tartalmi kivitelezésében. Ebben az idôszakban fogalmzódtak meg az ITEK-Akadémia elsô szellemi-formai 'csirái', melyek a Székelyudvarhelyi Siculus Ífjúsági Ház (1977-1978), a Mûvészeti Népiskola (1978-1983) s majd késôbb a municípiumi Mûvelôdési Ház égisze alatt (1983/84-ben) alapított és nemzetközi kisugárzással mûködtetett Népzene- és Néptánc Folklór Központ ("Stúdió"), vagy VENYIGE-Táncház-Központ keretei között kaptak kibontakozási teret a gazdag kultúrális-folklorisztikai tevékenységek és megvalósítások közepette (a 70-es és 80-as években)...
        Az 1995 ôszén Székelyudvarhelyen megalakított elsô erdélyi magyarnyelvû akadémia, az ITEK-Akadémia v. Akademia EtnoKultura/ITEK-Transylvania keretei között alakult székelyudvarhelyi Népzene- és Néptánc Akadémia létrehozásában jelentôs létszámú Venyige-együttes tag, vagyis "Venyigés" vett részt szintén, mind szervezôként, vezetôként vagy tanárként, mind pedig tanulóként...
        Habár a fentemlített ETNOKULTÚRA ALAPÌTVÀNY / AKADÈMIA (ITEK-Akadémia) székelyudvarhelyi Népzene- és Néptánc részlege három évi sikeres mûködés után, támogatás hiányában, megszünt az akkori látogatási formájában 1999-tôl müködni, a felújított távoktatási ITEK-Akadémiai formájában megôrizte folytonosságát, melyben folytatja vagy elkezdheti tanulmányait nemzetközi kiterjedéssel bárki édekelt (!). ( Az ITEK-Akadémia nemzetközi vezetôsége ) >>

• A jelenlegi ETNOKULTÚRA Alapítvány/Akadémia tehát, egy önálló szerves része/részlege a lényegében a 70-80-as évek Erdélyében megfogant népzene- és néptáncfolklorisztikai- és kultúrális központúságú különbözô székelyudvarhelyi létesítmények, a 90-es évek alatt egy globális perspektívájú nemzetközi (többnyire távoktatási) egyetemi központá továbbfejlesztett formájának - az Egyetemes-Kultúrtudományi Akadémiának, az ITEK-Egyetemnek.
Az ETNOKULTÚRA Alapítvány és Akadémia (ITEK-Akadémia) tehát az elsô létsítménye a (föntláthatò) I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. akadémiai komlexumnak, Világ Egyetem-Központnak. (Lásd a The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences/'A Teljes * Népi * Kultúr-Tudományok Világ Egyeteme' - az F.T.K_T_WUTK -VezérEgyetemeként >> ).

Az alapítvány-akadémiai létesítmények (EKTA, I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S) alapító köveihez tartozik a Fodor Béla Adalbert multietnokulturális kutatásai és tevékenységei eredményeként összegyûjtött egyedinek számító zene- és táncfolklorisztikai gyûjtemény, arhívum (is), melynek jelentõs részét az alapító a létesítményeknek adományozott, azok közérdekeltségû kulturális-, oktatási és tudományos céljainak érdekébe
n.

 • Az ETNOKULTÚRA alapítványt egy helyi önálló kuratórium képviseli és adminisztrálja, mely ugyanakkor helyileg képviseli az C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.-et és résztvesz azok nemzetközi vezetôségében és tevékenységében.

  AZ ETNOKULTÚRA Alapítvány/Akadémia vezetôsége/kuratóriuma:
  - Fodor B. Adalbert (PhD): alapító, elnök, nemzetközi képviselô
  - Dr. Fodor Mária-Ildikó, társelnök
  - Fodor Ibolya, titkár

  Együttmüködôk, az alapítvány külömbözô tevékenységeiben résztválalók:
  Buzogány Árpád, Benke Csaba, ifj. Adalbert Fodor, Isztojka Katalin, Fekete Gizella, Lörinczi Emese.


 • Aláirási jóggal rendelkeznek: Fodor Mária-Ildikó, Fodor Ibolya és Fodor B. Adalbert


  Postacím:
  ETNOKULTÚRA ALAPÍTVÁNY / AKADÉMIA
  (Fundatia / Academia Etnocultura)
  537011 MagyarAndrásfalva /Andreeni 32 sz.
  SzentÁbrahám község / Com. Avramesti,
  Hargita megye / Jud. Harghita, Románia/Romãnia
  Tel. c/o +40-(0)226-220026
  Email: ethnokultura@gmail.com
  http://www.worlduniversitycenter.net/EKTA_m.html • Erdélyi Hírek:
 1. HagyományosBál.ETÉD.pdf


  Az 'ETNOKULTÚRA' Alapítvány/Akadémia tevékenységébôl.>>


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © C.T.D_T_WUTC: EKTA; I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.